Sociale

Edukimi financiar, si e ndihmon konsumatorin? AMF mbledh konferencën kombëtare në Tiranë

Edukimi financiar ishte kryefjala e konferences kombetare qe u zhvillua sot ne Tirane, e organizuar nga Autoriteti i Mbikeqyrjes Financiare. Konferenca u mbajt në kuadër të Strategjisë “Për rritjen e besimit të konsumatorit dhe investitorit në tregjet nën mbikëqyrje”, si një angazhim i Autoritetit për rritjen e edukimit financiar.

“Konferenca sherben per ndergjegjesimin e nje strategjie te nevojshme kombetare per edukimin financiar ne koordinim me institucionet e tjera. Niveli i ulet i njohurive per individet eshte faktor per frenimin e zhvillimit te tregjeve.
Edukimi financiar jo vetem synon te orientoje investime me te zgjuara por nje lidhje me te mire investitor-konsumator.
Në faqen e internetit te AMF publikohen paralajmerime periodike ne mbrojtje te konsumatoreve qe synon informimin dhe ndergjegjesimin e tyre”, u shpreh ne konference drejtori i AMF-së, Ervin Koçi.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: