Sociale

Mundësi ‘internshipi’ për studentët, drejtori i AMF lidh pakt me Universitetin e Shkodrës

Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare zhvilloi sot, më datë 6 maj 2019, ora 11:30, një leksion të hapur me studentë të Fakultetit Ekonomik dhe Fakultetit Juridik të Universitetit “Luigj Gurakuqi” në Shkodër. Aktiviteti u zhvillua në kuadër të “Strategjisë për rritjen e besimit të konsumatorit/investitorit në tregjet financiare nën mbikëqyrje”, me qëllim kryesor rritjen e edukimit financiar të studentëve.

Aktivitetit i parapriu nënshkrimi i një marrëveshjeje bashkëpunimi mes Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare dhe Universitetit “Luigj Gurakuqi” në Shkodër, nga Drejtori i Përgjithshëm Ekzekutiv i AMF-së, Z. Ervin Koçi dhe rektori i Universitetit “Luigj Gurakuqi”, Prof. Dr. Adem Bekteshi. Në fjalën e mbajtur, Z. Koçi theksoi se edukimi financiar për tregjet nën mbikëqyrje është një nga prioritetet e punës së Autoritetit. Bashkëpunimi i vendosur nëpërmjet marrëveshjes së nënshkruar me Universitetin “Luigj Gurakuqi” është një mundësi shumë e mirë për të gjithë studentët për t’u përfshirë në nismat e Autoritetit, për zhvillimin e internshipeve pranë AMF ose në shoqëritë që operojnë në tregjet financiare nën mbikëqyrje.

Rektori i Universitetit “Luigj Gurakuqi”, Z. Bekteshi deklaroi se marrëveshja e nënshkruar mes dy institucioneve do të jetë me përfitim reciprok. Ajo do t’i shërbejë studentëve të universitetit, duke i asistuar me materiale të ndryshme, si edhe do të jetë një bazë e mirë për thellimin e bashkëpunimit me qëllim zgjerimin e njohurive financiare të studentëve dhe përgatitjen e tyre për tregun e punës.

Në orën e hapur të leksionit, studentët u njohën me rolin dhe funksionet e Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare, si një institucion i pavarur. Gjithashtu studentët u anketuan nga Autoriteti për matjen e njohurive financiare për tregjet nën mbikëqyrje.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: