Politike

Lleshi-Metës: Për postin e ministrit, pranoj vendimin e Nishanit

Në letrën drejtuar Presidentit, Sandër Lleshi shkruan se heq dorë nga vendimi i Gjykatës Administrative të Apelit, dhe të gjitha pasojave që burojnë prej tij, duke i kërkuar Metës të njohë vendimin e Presidentit të asokohe, Bujar Nishani, për lirimin e tij nga detyra.

Në letrën drejtuar Kreut te Shtetit, Lleshi shkruan se prej 28 vitesh ka ushtruar detyra të ndryshme si ushtarak aktiv, ndërsa prej vitit 2013 është nxjerrë në lirim me anë të një dekreti nr. 8189, datë 21.5.2013.

Lleshi vijon duke theksuar se vendimin e presidentit aso kohe e ka kundërshtuar në rrugë gjyqësore pranë gjykatës administrative, e cila vendosi pranimin e padisë së tij, në 7 dhjetor 2017.

Lleshi thekson se vendimi gjyqësor i formës së prerë i jep atij të drejtën ndër të tjera për t’u riemëruar si ushtarak aktiv në Forcat e Armatosura, me një dekret të ri të Presidentit, pas propozimit të ministrit të Mbrojtjes, dhe për të rimarrë gradën dhe pozicionin e mbajtur para dekretit të kundërshtuar gjyqësisht.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.